REGULAMIN

Zapoznaj się z zasadami panującymi na naszym obiekcie, wytycznymi dotyczącymi COVID-19

REGULAMIN STACJI NARCIARSKIEJ SĘKOWA SKI

Mając na uwadze bezpieczeństwo Klientów naszej stacji narciarskiej, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.

I. Postanowienia ogólne.

 1. Korzystanie z transportu liniowego i trasy narciarskiej odbywa się w godzinach otwarcia naszej stacji, na podstawie wykupionego biletu.
 2. Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Osoby przebywające na stacji narciarskiej odpowiedzialne są nie tylko za własne zachowanie, lecz również za działanie sprzętu narciarskiego i snowboardowego przez nie używanego.
 4. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding do ukończenia 16 roku życia obowiązane są używać w czasie jazdy kasków ochronnych konstrukcyjnie przeznaczonych do uprawiania narciarstwa lub snowboardingu.
 5. Zabronione jest korzystanie z urządzeń transportu linowego oraz trasy narciarskiej przez osoby będące w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających bądź substancji psychotropowych.
 6. Zarządzający stacją narciarską zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu bądź do usunięcia osób, których zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajdują się pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.
 7. Zabrania się wprowadzania na teren stacji narciarskiej zwierząt oraz pozostawiania i wyrzucania nieczystości w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 8. Zabrania się spożywania alkoholu i palenia tytoniu na trasie narciarskiej oraz w trakcie korzystania z wyciągu.
 9. Zabrania się korzystania z trasy narciarskiej poza godzinami otwarcia stacji narciarskiej oraz przebywania poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 10. Na trasie narciarskiej zabroniony jest ruch pieszych, zjazd na sankach oraz innych przedmiotach niż narty lub snowboard. Trasa narciarska jest jednokierunkowa i jest przeznaczone wyłącznie do zjazdu.
 11. W trakcie użytkowania urządzenia transportu linowego należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego korzystania z urządzenia transportu linowego oraz trasy narciarskiej, ponadto należy stosować się do przepisów kodeksu narciarskiego, instrukcji, znaków i zaleceń obsługi, w tym do zapisów niniejszego regulaminu.
 12. Początkujący narciarze i snowboardziści zobowiązani są do informowania o tym fakcie obsługę wyciągu oraz mogą żądać dodatkowych informacji nt. poruszania się transportem linowym.
 13. Wsiadanie i wysiadanie z urządzeń transportu linowego odbywa się wyłącznie w oznakowanych miejscach do tego przeznaczonych.
 14. Wszelka działalność zarobkowa, w tym szkolenie narciarskie na obszarze stacji narciarskiej wymaga zgody zarządzającego. Zabrania się przebywania na terenie stacji narciarskiej w odzieży z oznaczeniami „instruktor” itp., bez zgody zarządzającego stacją narciarską.
 15. Zarządzający stacją narciarską nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu narciarskiego lub snowboardowego, w szczególności za uszkodzenia i porysowania ślizgów.
 16. Osoby, nie przestrzegające niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte poza teren stacji narciarskiej oraz mogą zostać pozbawione biletu uprawniającego do korzystania z urządzeń transportu linowego.
 17. Uwaga: na trasie wyciągu oraz na trasach narciarskich może pojawić się sprzęt służb technicznych, ratunkowych lub obsługi wyciągu (ratrak, skuter śnieżne itp.).

Wytyczne dotyczące COVID-19

Bazując na aktualnych wytycznych, przepisach i zaleceniach wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia i Rozwoju na sezon zimowy 2021/2022, wprowadzamy procedury, których celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim turystom, pracownikom jak i mieszkańcom regionu.

Każdy z nas może w dużym stopniu przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym, dlatego też prosimy o bezwzględne przestrzeganie tych środków zapobiegawczych.

Jakie działania podjęliśmy by pobyt na naszej stacji był bezpieczny?

 • Wyposażyliśmy pracowników stacji w środki ochrony indywidualnej – maseczki, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji.
 • Na terenie obiektu umieściliśmy ogólnodostępne, opisane i regularnie uzupełniane dozowniki z płynem dezynfekującym.
 • Regularnie dezynfekujemy przestrzenie wspólne i najczęściej używane elementy wyposażenia (klamki, blaty, oparcia krzeseł, włączniki i uchwyty).
 • Przestrzegamy obowiązku zasłaniania nosa i ust podczas pracy w pomieszczeniach i Was również o to prosimy (na terenie ośrodków oraz wyciągów i kolei linowych).
 • W zależności od warunków pogodowych staramy się systematycznie wietrzyć pomieszczenia wchodzące w skład naszego obiektu.
 • Na terenie stacji goście znajdą plakaty dotyczące ilości osób w poszczególnych pomieszczeniach.
W POCZEKALNI (pomieszczenie z kominkiem) może przebywać maksymalnie 6 osób NIEZASZCZEPIONYCH, a w pomieszczeniu WYPOŻYCZALNI 3 osoby NIEZASZCZEPIONE poza obsługą wypożyczalni.